Informace k povolenkám a brigádám

Na této stránce uvádíme obecné informace týkající se brigádnických povinností a povolenek.
Brigádnická povinnost a ceny povolenek

 • Členská známka: 500,- Kč
 • Dar ve výši 300,- Kč/rok na dobu do roku 2023 (pro účely nákupu pozemků, opravy majetku spolku, úpravy manipulačních řádů a nepředvídatelné výdaje v souvislosti s počasím)
 • Brigádnická povinnost je 12 hodin 1 hod = 200,- Kč
 • Od brigád jsou zproštěni členové výboru, dozorčí komise, vedoucí rybářského kroužku Mgr. M. Bulva, děti, mládež, ženy a všichni od věku 63 let + invalidé a ZTP
 • Rybářská stráž: má nově povinnost 12 kontrolních dní pro splnění brigád. 1 kontrolní den = 200,- Kč

Ceník povolenek

 • Ceny dospělý mimopstruhová: 2.300,- roční povolenka
 • Ceny děti do 15 let mimopstruhová: 500,- roční povolenka (první zdarma)
 • Ceny mládež do 18 let mimopstruhová: 1.000,- roční povolenka
 • Ceny hosté mimopstruhová: 5.000,- povolenka roční
 • 1.500,- povolenka týdenní
 • Ceny dospělý pstruhová: 2.300,-roční povolenka
 • Ceny hosté pstruhová: 5.000,- povolenka roční (max. 10ks za rok)
 • 500,- povolenka denní (max. 3ks za den)

Všechny hostovské povolenky MP + P se vydávají na adrese: Vazovec 27, 51101 Turnov po dohodě s hospodářem na tel. +420 607 834 132

Podmínky spojené s přijetí nového člena:

 • povolenka 2.300,-

 • zarybňovací poplatek 1.000,-

 • známka 500,-

 • fond 300,-

Přestup člena z jiné organizace:

 • povolenka 2.300,-

 • brigády 0,- při splnění povinností u předešlé organizace

 • brigády 500,- při nesplnění povinností u předešlé organizace

 • známka 500,- (pokud ji nemá zaplacenou jinde)

 • fond 300,-

 • zarybňovací poplatek 1.000,-