Informace k povolenkám a brigádám

Na této stránce uvádíme obecné informace týkající se brigádnických povinností a povolenek na rok 2023.

Brigádnická povinnost a ceny povolenek

 • Členská známka dospělý: 700,- Kč
 • Členská známka mládež: 300,- Kč
 • Členská známka dospělý: 150,- Kč
 • Fond ve výši 300,- Kč/rok  pro účely nákupu pozemků, nájmů revírů, opravy majetku spolku, úpravy manipulačních řádů, neplatí pro děti a mládež
 • Brigádnická povinnost je 8 hodin, 1 hod = 150,- Kč
 • Splnění brigád formou věcného daru, nebo poukazu musí být v hodnotě min. 2.000,- Kč
 • Od brigád jsou zproštěni členové výboru, dozorčí komise, vedoucí rybářského kroužku Mgr. M. Bulva, děti, mládež, ženy, invalidé, ZTP a všichni od věku 63 let (vyjma nově přijatých členů od roku 2022, kdy brigádnická povinnost bude vždy minimálně 10 let od vstupu do MO ČRS Turnov)
 • Rybářská stráž: má povinnost 12 kontrolních dní pro splnění brigád. 1kontrolní den = 100,- Kč

Ceník povolenek

 • Ceny dospělý mimopstruhová: 2.500,- Kč roční povolenka
 • Ceny děti do 15 let mimopstruhová: 700,- Kč roční povolenka (první zdarma absolventům rybářského kroužku)
 • Ceny mládež do 18 let mimopstruhová: 1.200,- Kč roční povolenka
 • Ceny hosté mimopstruhová: 5.000,- Kč povolenka roční
 • Ceny hosté mimopstruhová: 1.500,- Kč povolenka týdenní
 • Ceny dospělý pstruhová: 2.500,- Kč roční povolenka
 • Ceny hosté pstruhová: 5.000,- Kč povolenka roční (max. 10ks za rok)
 • Ceny hosté pstruhová: 500,- Kč povolenka denní (max. 3ks za den)

Hostovské povolenky se vydávají v termínech prodeje povolenek a následně na adrese: Vazovec 27, 51101 Turnov po dohodě s hospodářem Janem Obdržálkem na tel. +420 607 834 132

Podmínky spojené s přijetí nového člena:

 • povolenka 2.500,- Kč
 • zarybňovací poplatek 1.500,- Kč
 • známka 500,- Kč
 • fond 300,- Kč
Vytvořte si webové stránky zdarma!