Informace k povolenkám a brigádám

Na této stránce uvádíme obecné informace týkající se brigádnických povinností a povolenek na rok 2024.

Brigádnická povinnost a ceny povolenek

 • Členská známka dospělý: 700,- Kč
 • Členská známka mládež: 300,- Kč
 • Členská známka dospělý: 150,- Kč
 • Fond ve výši 300,- Kč/rok  pro účely nákupu pozemků, nájmů revírů, opravy majetku spolku, úpravy manipulačních řádů, neplatí pro děti a mládež
 • Brigádnická povinnost je 10 hodin, 1 hod = 200,- Kč
 • Splnění brigád formou věcného daru, nebo poukazu musí být v hodnotě min. 2.000,- Kč
 • Od brigád jsou zproštěni členové výboru, dozorčí komise, vedoucí rybářského kroužku Mgr. M. Bulva, děti, mládež, ženy, invalidé, ZTP a všichni od věku 63 let (vyjma nově přijatých členů od roku 2022, kdy brigádnická povinnost bude vždy minimálně 10 let od vstupu do MO ČRS Turnov)
 • Rybářská stráž: má povinnost 10 kontrolních dní pro splnění brigád. 1kontrolní den = 200,- Kč

Ceník povolenek

 • dospělý mimopstruhová: 2.800,- Kč roční povolenka
 • děti mimopstruhová: 850,- Kč roční povolenka (první zdarma absolventům rybářského kroužku)
 • mládež do 18 let mimopstruhová: 1.400,- Kč roční povolenka
 • hosté mimopstruhová: 5.500,- Kč povolenka roční
 • hosté mimopstruhová: 1.500,- Kč povolenka týdenní
 • hosté mimopstruhová: 700,- Kč povolenka denní
 • dospělý pstruhová: 2.500,- Kč roční povolenka
 • děti pstruhová: 850,- Kč roční povolenka
 • mládež do 18 let pstruhová: 1.400,- Kč roční povolenka
 • hosté pstruhová: 5.000,- Kč povolenka roční (max. 10ks za rok)
 • hosté pstruhová: 700,- Kč povolenka denní (max. 3ks za den)

Hostovské povolenky se vydávají v termínech prodeje povolenek a následně na adrese: Vazovec 27, 51101 Turnov po dohodě s hospodářem Janem Obdržálkem na tel. +420 607 834 132

Podmínky spojené s přijetí nového člena:

 • povolenka mimopstruhová: 2.800,- Kč
 • povolenka pstruhová: 2.500,- Kč
 • zarybňovací poplatek: 1.500,- Kč
 • známka: 500,- Kč
 • fond: 300,- Kč
Vytvořte si webové stránky zdarma!