Naše revíry

Níže uvádíme základní informace o našich revírech.

Rybářský revír

Libuňka 1 451 042

Popis revíru

Voda mimopstruhová
Revír tvoří nádrže:
Libuň, v k.ú. Libuň 4,0 ha
Roudný Roudný 3,0 ha
Vražda Jinolice 3,0 ha


Jizera 8 451 027

Voda mimopstruhová
Od jezu v Přepeřích až po lávku v Dolánkách včetně Modřišického ramene. K revíru patří usek Libuňky od vtoku do Jizery až k silničnímu mostu v Pelešanech. Přítoky do revíru nepatří
Délka toku 5 km, výměra 25 ha
Výjimky povolené z ustanovení předpisů o rybářství:
Na Modřišickém rameni je rybolov povolen dle ustanovení výjimek ČRS MO Turnov


Jizera 8 P 453 022

Voda pstruhová
Od lávky v Dolánkách až k železničnímu mostu v Rakousích včetně náhonu na elektrárnu (tzv. Malá Jizera).
Se všemi odvodňovacími a zavodňovacími kanály, propadlinami vzniklými těžbou v povodí revíru a v povodí Jizera 8 mimo potoky Vazovecký a Stebenka, které jsou samostatnými revíry a mimo povodí Libuňky.
Délka toku 6 km, výměra 10 ha
Výjimky povolené z ustanovení předpisů o rybářství:
Přítoky jsou chovné - sportovní rybolov zakázán


Libuňka 1 P 453 039

Voda pstruhová
Od silničního mostu v Pelešanech až k pramenům, potok Veselka a potok Stebenka. Se všemi přítoky, jezery, odstavnými rameny, tůněmi, vodními retenčními nádržemi, odvodňovacími a zavodňovacími kanály a propadlinami v povodí revíru s výjimkou nádrží Roudný, Libuň, Oborský a Němeček, které jsou samostatnými revíry.

Všechny přítoky Libuňky, vyjma toku Veselka, úsek Libuňky od soutoku s Javorkou v obci Libunec až k pramenům včetně všech přítoků, všechny přítoky Veselky od obce Veselá až k pramenům a celý tok Stebenky včetně všech přítoků je chráněná rybí oblast - sportovní rybolov zakázán! Náhon pod elektrárnou č.1 Možný, součást potoka Stebenka, od vtoku Jizery - lov ryb zakázán.

Délka toku 25 km, výměra 7 ha 


Vytvořte si webové stránky zdarma!