Aktuality

Rybaření v době omezení

Vážení rybáři, na základě stanoviska MZe, které jsme obdrželi v dnešních dopoledních hodinách, upřesňujeme pravidla pro výkon rybářského práva v době nouzového stavu. Ministerstvo zemědělství sděluje, že výkony práva rybářství a myslivosti jsou i nadále považovány za " podnikatelské a jiné obdobné činnosti" podle bodu I. odst. 1 a bodu II. odst. 1. výše uvedeného usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 1102 a zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s účinností ode dne 28 října od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. se na ně NEVZTAHUJE.


Výlov rybníku Petr

Za jakékoliv situace a vládního omezení se výlov může uskutečnit! Takže se dále hlaste hospodáři na tel.: 607 834 132
Potřebujeme co nejvíce lidí...


UPOZORNĚNÍ - MINIMÁLNÍ DÉLKA NÁSTRAŽNÍ RYBKY

Od středy 21.10.2020 se po dohodě výboru stanovuje minimální délka nástražní rybky 15 cm na revírech Vražda, Libuň a Roudný. Zakazuje se lov na jakékoliv části rybky. Je to kvůli ochraně malých candátů, kteří již na těchto revírech jsou a dále se budou vysazovat. Znovu apelujeme na všechny rybáře, kteří loví na živou, či mrtvou rybku, zasekávejte co nejdříve po záběru a nevzdalujte se od prutů! Jen tak umožníme štikám a candátům dorůst do lovné míry i výrazně nad ní.... Rybářská stráž dostala za úkol nástražní rybky přeměřovat, a případně odebírat povolenky. Děkujeme za pochopení a hlavně dodržování pravidel!

S pozdravem výbor MO Turnov


UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme všechny rybáře, kteří loví na živé či mrtvé rybky. Zasekávejte neprodleně po záběru!! Tím spíše pokud chytáte na menší rybku je 5 vteřin pozdě! Candáti, které jsme vysadily v loňském roce, tak nemohou mít ještě míru 55 cm a pokud jim letos necháte háčky v jícnu, tak Vám garantujeme, že si je příští rok už nechytíte!! Rybářská stráž dostala za úkol kontrolovat (přeměřovat) na Roudném nástražní rybku, jestli má 15 cm a včasné zaseknutí po záběru na všech revírech. Candát je drahá ryba a je neskutečný problém ho vůbec sehnat. Pokud někdo nebude dodržovat zmíněná pravidla, tak bude následovat odebrání povolenky. Děkujeme za pochopení...


Výlov rybníku Petr

Dne 7.11.2020 v sobotu se uskuteční výlov našeho chovného rybníka Petr v osadě Peklo. Bude potřeba cca 30 lidí. Hlaste se u Jana Obdržálka na tel.: 607834132.
Čas a doprava bude upřesněna později...


Odlov kapříků na Libuni

Děkujeme všem, kteří přišli v sobotu na odlov kapříků do Libuně!! Do chovných rybníků se podařilo přesadit cca 300 - 350 kaprů k dokrmení do tržní velikosti. Za dva roky budou kapři vráceni do našich revírů.
Zároveň si vás dovolujeme požádat ještě jednou o pomoc při odlovu kapříků tuto sobotu 12.9.2020. Bude se chytat opět od 7 hod do 17 hod. Každý rybář sebou musí mít vezírek, kam bude kapříky dočasně dávat. V 11:30 a 17:00 přijede naše auto s kyslíkem a ryby bude odvážet...
Chytat mohou přijít i rybáři bez naší povolenky, ale samozřejmě si nesmí žádnou rybu odnést domu.
V případě dotazů volejte Michal Malý 607950221


Výsledky Kaprového maratonu Libuň 2020

Poslední prázdninový víkend 28.8. - 30.8. proběhl ve znamení kaprového poháru na revíru
Libuň. Před samotným losováním bylo patrné, že místa 1 a 11 budou patřit k nejlepším na daném revíru. Přes páteční bouřku, drobné sobotní mrholení se počasí opravdu povedlo. Všechny týmy zaslouží velké uznání a poděkování v jakém duchu samotný maraton proběhl.

Zvlášť bych chtěl poděkovat Sašovi za jeho pomoc ve stánku a panu Kverkovi za luxusní
klobásky.

Tak zase za rok        M. Malý - jednatel

Níže jsou ke stažení kompletní výsledky kaprového maratonu.

Kaprový maraton Libuň 2020

Zveme všechny rybáře na Kaprový maraton Libuň 2020, který se uskuteční 28.8. - 30.8.2020. Níže jsou informace ke stažení.

ZRUŠENÍ DĚTSKÝCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ

Z důvodu nepřízně počasí jsou zítřejší  (20.6.2020) dětské rybářské závody zrušeny.

NOVÝ TERMÍN DĚTSKÝCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ JE V SOBOTU 27.6.2020 ZA STEJNÝCH PODMÍNEK JAKO VE DŘÍVE STANOVENÉM TERMÍNU.


Horní míra candáta obecného

VÝBOR NA SVÉ ČERVNOVÉ SCHŮZI STANOVIL HORNÍ MÍRU CANDÁTA OBECNÉHO NA 75 cm.

OD 16.6. 2020 NA VŠECH REVÍRECH ČRS,z.s. MO TURNOV JE CANDÁT OBECNÝ OD 75 cm (včetně) POVAŽOVÁN ZA SPORTOVNÍ RYBU!!!

ZNOVU APELUJEME NA VČASNÉ ZASEKÁVÁNÍ PŘI LOVU NA NÁSTRAŽNÍ RYBIČKU (5 vteřin).


Dětské rybářské závody na Jizeře

Pozvěte své děti, vnoučata, nebo jejich kamarády, ať si jdou zkusit chytat ryby na Jizeru a vyzkouší své dovednosti v děstkých rybářských závodech, které se uskuteční v sobotu 20.6.2020 na Jizeře (na Lukách). V září bude opět začínat rybářský kroužek a pokud je to bude bavit, mohou se přihlásit.... Níže je ke stažení plakát.

Kaprový maraton Roudný 2020

Zveme všechny rybáře na Kaprový maraton Roudný 2020, který se uskuteční 12.6. - 14.6.2020. Kdo nezávodí, přijďte na pivo a klobásu....veškerý zisk bude použit na nákup ryb do našich revírů. Níže je ke stažení plakát.


Zákaz rybolovu na revíru Roudný

Od 10.6.2020 (04:00 hod) se na revíru Roudný zakazuje sportovní rybolov. Tento zákaz skončí v neděli 14.6.2020 (v 16:00 hod). Důvodem je pořádání rybářských závodů. V těchto dnech využijte k rybolovu ostatní revíry naší MO.
Děkujeme za pochopení.


Rybářský kroužek

Dne 14.5.2020 od 15hod se bude opět konat rybářský kroužek.


Upozornění - revír Vražda

Upozorňujeme rybáře, že na revíru Vražda platí zákaz stanování a bivakování, protože se jedná o chráněnou krajinnou oblast. Je to ve vyhlášce obce Jinolice a platí to i pro rybáře. Zároveň buďte ohleduplní hlavně při parkování...rybník je v bezprostřední blízkosti domů a jakékoli problémy s místními mohou mít jediný dopad, že tam nebudeme moci parkovat a chytat...Děkujeme za pochopení.

Kaprový maraton Roudný - NOVÝ TERMÍN

Nový termín kaprového maratonu je 12.6. - 14.6.2020.

Kaprový maraton Roudný

Vzhledem k situaci v ČR, která nastala, bude přesunout termín kaprového maratonu na Roudném, který byl plánovaný od 15.5.-17.5.2020. Jakmile se začne situace zlepšovat a budou povoleny veřejné akce, budeme Vás informovat o novém termínu. Ten kdo již zaplatil startovné a nebude mu vyhovovat nový termín, bude mu startovné samozřejmě vráceno.


Zaplacení členských příspěvků, rybářský lístek

Povinnost zaplatit členské příspěvky - známky pro rok 2020 se prodlužuje do konce září tohoto roku.

Pokud někomu skončí platnost rybářského lístku, tak mu platí i nadále po celou dobu nouzového stavu v ČR dokud nebudou úřady opět fungovat.


Informace pro rybáře, kteří už nemají čím krmit ryby: od pondělí každý všední den je otevřeno výdejní okénko u Štiky 9 - 12 hod.

Informace pro účastníky rybářského kroužku: rybářský kroužek je dočasně pozastaven. Jakmile opadnou nařízení vydaná vládou, tak budeme pokračovat....


UPOZORNĚNÍ !!!!!!!

Upozorňujeme rybáře, že od dnešního dne platí povinnost mít zakrytá ústa a nos rouškou, respirátorem nebo šátkem. Toto nařízení neplatí pouze ve vlastním domově....


INFORMACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ VE VĚCI VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA PO PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 15. BŘEZNA 2020 Č. 215

Ministerstvo zemědělství na základě dotazů veřejnosti sděluje následující:
Výkon rybářského práva:
Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.
Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády - zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády - pohybu v přírodě.
Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Pro správné pochopení: můžete jít na ryby, ale buďte zodpovědní a s kolegou na rybách si povídejte na vzdálenost 3 metry.


Reportáž na ČT

Dle sdělení ČT bude reportáž z naší líhně odvysílána později z důvodu vytížení reportérů díky Koronaviru. ČT bude o termínu odvysílání reportáže informovat předsedu Ing. Dědečka a poté ihned napíšeme termín do našich aktualit.

Roudenský 42hod kaprový maraton

Ve dnech 15.5. - 17.5.2020 se uskuteční Roudenský 42hod kaprový maraton.

Bližší informace ke stažení zde:

UPOZORNĚNÍ

V sobotu 7.3.2020 v 11:05 - 12:00hod bude na ČT24 v pořadu Regiony ČT24 vysílána reportáž z naší líhně.

Prodej povolenek

V pátek 28.2.2020 byl ukončen prodej povolenek a úhrada členských příspěvků v řádných předem stanovených termínech. Následný prodej bude možný jen v líhni u p. Obdržálka (tel: 607 834 132) po předchozí telefonické dohodě a za poplatek 100 Kč.

Brigáda - Roudný

V sobotu 29.2.2020 od 8hod proběhne úklid popadaných stromů a prořez dřevin na rybníce Roudném. Hlaste se na tel.: 773 607 770 Pavel Janda ml.. Vlastní pila vítána.


Brigáda - Modřišické Rameno a jizera v Přepeřích

V sobotu 29.2.2020 od 8hod proběhne prořez dřevin na Modřišickém rameni a jizeře v Přepeřích nad jezem. Hlaste se na tel.: 607 950 221 Michal Malý. Vlastní pila vítána. Přijďte pomoct ať se nám dobře chytá. Občerstvení zajištěno...

Brigády v líhni Vazovec

Tuto sobotu a každou následující, až do odvolání se konají brigády v líhni ve Vazovci. Samozřejmě vyjma soboty 1.2. kdy je členská schůze. V případě zájmu je možné se domluvit s hospodářem J. Obdržálkem (607 834 132) na dopolední termíny ve všední dny. V líhni dochází ke kácení stromů, je potřeba uklidit větve atd. Vlastní motorová pila vítána. 

Prodej členských známek a povolenek

V pátek 14.2. 2020 od 9:00 do 11:00 a od 16:00 do 18:00 proběhne první prodej členských známek a povolenek. Další a poslední prodej známek a povolenek bude v pátek 28.2.2020 od 9:00 do 11:00 a od 16:00 do 18:00. Následný prodej známek a povolenek bude možný pouze u Jana Obdržálka v líhni s příplatkem 200,- Kč.

Program členské schůze ČRS, z.s., MO Turnov

Datum a místo konání: 1. února 2020 od 7:30 v Městském divadle Turnov

Prezentace 7:30 - 8:00
Zahájení 8:00
Program jednání členské schůze

  • Schválení programu jednání členské schůze
  • Volba mandátové a návrhové komise
  • Zpráva předsedy ing. J. Dědečka, kontrola usnesení 2019
  • Zpráva hospodáře J. Obdržálek
  • Zpráva ekonoma L. Janda, schválení účetní závěrky 2019, návrh rozpočtu 2020
  • Zpráva předsedy dozorčí komise T. Hudec
  • Info jednatele, termíny prodeje povolenek, závodů, Bližší podmínky na rok 2020, přestupky a napomenutí
  • Diskuse
  • Návrh usnesení členské schůze
  • Závěr

Zákaz na rybičku

Z důvodu nasezení dvouletých candátů se na revíru Roudný zakazuje lov ryb na živou či mrtvou rybičku menší 15 cm a jakoukoliv její část!!! Na své pravidelné výborové schůzi o tom rozhodl výbor ČRS, z.s. MO Turnov. Děkujeme za pochopení. 

Brigáda

Jedna z posledních možností splnit si svoji brigádnickou povinnost v letošním roce bude v líhni Vazovec. Informace u hospodáře spolku J. Obdržálka na tel. 607 834 132.

Povolenky

Ještě jedno důležité datum pro všechny členy spolku. 15.ledna 2020 je poslední termín k navrácení vyplněné povolenky!!! Povolenky prosím neposílejte doporučeně, ale vracejte do schránek MO Kinského 383 nebo ve Vazovcích. Děkuji M. Malý.

Členská schůze

Členská schůze ČRS, z.s. MO Turnov se uskuteční v sobotu 1.2.2020 v Městském divadle Turnov. Prezentace od 7:30hod. Začátek schůze je naplánován na 8:00. Těšíme se na Vaší účast.