Aktuality

Kaprový maraton Libuň 2020

Zveme všechny rybáře na Kaprový maraton Libuň 2020, který se uskuteční 28.8. - 30.8.2020. Níže jsou informace ke stažení.

ZRUŠENÍ DĚTSKÝCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ

Z důvodu nepřízně počasí jsou zítřejší  (20.6.2020) dětské rybářské závody zrušeny.

NOVÝ TERMÍN DĚTSKÝCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ JE V SOBOTU 27.6.2020 ZA STEJNÝCH PODMÍNEK JAKO VE DŘÍVE STANOVENÉM TERMÍNU.


Horní míra candáta obecného

VÝBOR NA SVÉ ČERVNOVÉ SCHŮZI STANOVIL HORNÍ MÍRU CANDÁTA OBECNÉHO NA 75 cm.

OD 16.6. 2020 NA VŠECH REVÍRECH ČRS,z.s. MO TURNOV JE CANDÁT OBECNÝ OD 75 cm (včetně) POVAŽOVÁN ZA SPORTOVNÍ RYBU!!!

ZNOVU APELUJEME NA VČASNÉ ZASEKÁVÁNÍ PŘI LOVU NA NÁSTRAŽNÍ RYBIČKU (5 vteřin).


Dětské rybářské závody na Jizeře

Pozvěte své děti, vnoučata, nebo jejich kamarády, ať si jdou zkusit chytat ryby na Jizeru a vyzkouší své dovednosti v děstkých rybářských závodech, které se uskuteční v sobotu 20.6.2020 na Jizeře (na Lukách). V září bude opět začínat rybářský kroužek a pokud je to bude bavit, mohou se přihlásit.... Níže je ke stažení plakát.

Kaprový maraton Roudný 2020

Zveme všechny rybáře na Kaprový maraton Roudný 2020, který se uskuteční 12.6. - 14.6.2020. Kdo nezávodí, přijďte na pivo a klobásu....veškerý zisk bude použit na nákup ryb do našich revírů. Níže je ke stažení plakát.


Zákaz rybolovu na revíru Roudný

Od 10.6.2020 (04:00 hod) se na revíru Roudný zakazuje sportovní rybolov. Tento zákaz skončí v neděli 14.6.2020 (v 16:00 hod). Důvodem je pořádání rybářských závodů. V těchto dnech využijte k rybolovu ostatní revíry naší MO.
Děkujeme za pochopení.


Rybářský kroužek

Dne 14.5.2020 od 15hod se bude opět konat rybářský kroužek.


Upozornění - revír Vražda

Upozorňujeme rybáře, že na revíru Vražda platí zákaz stanování a bivakování, protože se jedná o chráněnou krajinnou oblast. Je to ve vyhlášce obce Jinolice a platí to i pro rybáře. Zároveň buďte ohleduplní hlavně při parkování...rybník je v bezprostřední blízkosti domů a jakékoli problémy s místními mohou mít jediný dopad, že tam nebudeme moci parkovat a chytat...Děkujeme za pochopení.

Kaprový maraton Roudný - NOVÝ TERMÍN

Nový termín kaprového maratonu je 12.6. - 14.6.2020.

Kaprový maraton Roudný

Vzhledem k situaci v ČR, která nastala, bude přesunout termín kaprového maratonu na Roudném, který byl plánovaný od 15.5.-17.5.2020. Jakmile se začne situace zlepšovat a budou povoleny veřejné akce, budeme Vás informovat o novém termínu. Ten kdo již zaplatil startovné a nebude mu vyhovovat nový termín, bude mu startovné samozřejmě vráceno.


Zaplacení členských příspěvků, rybářský lístek

Povinnost zaplatit členské příspěvky - známky pro rok 2020 se prodlužuje do konce září tohoto roku.

Pokud někomu skončí platnost rybářského lístku, tak mu platí i nadále po celou dobu nouzového stavu v ČR dokud nebudou úřady opět fungovat.


Informace pro rybáře, kteří už nemají čím krmit ryby: od pondělí každý všední den je otevřeno výdejní okénko u Štiky 9 - 12 hod.

Informace pro účastníky rybářského kroužku: rybářský kroužek je dočasně pozastaven. Jakmile opadnou nařízení vydaná vládou, tak budeme pokračovat....


UPOZORNĚNÍ !!!!!!!

Upozorňujeme rybáře, že od dnešního dne platí povinnost mít zakrytá ústa a nos rouškou, respirátorem nebo šátkem. Toto nařízení neplatí pouze ve vlastním domově....


INFORMACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ VE VĚCI VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA PO PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 15. BŘEZNA 2020 Č. 215

Ministerstvo zemědělství na základě dotazů veřejnosti sděluje následující:
Výkon rybářského práva:
Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.
Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády - zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády - pohybu v přírodě.
Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Pro správné pochopení: můžete jít na ryby, ale buďte zodpovědní a s kolegou na rybách si povídejte na vzdálenost 3 metry.


Reportáž na ČT

Dle sdělení ČT bude reportáž z naší líhně odvysílána později z důvodu vytížení reportérů díky Koronaviru. ČT bude o termínu odvysílání reportáže informovat předsedu Ing. Dědečka a poté ihned napíšeme termín do našich aktualit.

Roudenský 42hod kaprový maraton

Ve dnech 15.5. - 17.5.2020 se uskuteční Roudenský 42hod kaprový maraton.

Bližší informace ke stažení zde:

UPOZORNĚNÍ

V sobotu 7.3.2020 v 11:05 - 12:00hod bude na ČT24 v pořadu Regiony ČT24 vysílána reportáž z naší líhně.

Prodej povolenek

V pátek 28.2.2020 byl ukončen prodej povolenek a úhrada členských příspěvků v řádných předem stanovených termínech. Následný prodej bude možný jen v líhni u p. Obdržálka (tel: 607 834 132) po předchozí telefonické dohodě a za poplatek 100 Kč.

Brigáda - Roudný

V sobotu 29.2.2020 od 8hod proběhne úklid popadaných stromů a prořez dřevin na rybníce Roudném. Hlaste se na tel.: 773 607 770 Pavel Janda ml.. Vlastní pila vítána.


Brigáda - Modřišické Rameno a jizera v Přepeřích

V sobotu 29.2.2020 od 8hod proběhne prořez dřevin na Modřišickém rameni a jizeře v Přepeřích nad jezem. Hlaste se na tel.: 607 950 221 Michal Malý. Vlastní pila vítána. Přijďte pomoct ať se nám dobře chytá. Občerstvení zajištěno...

Brigády v líhni Vazovec

Tuto sobotu a každou následující, až do odvolání se konají brigády v líhni ve Vazovci. Samozřejmě vyjma soboty 1.2. kdy je členská schůze. V případě zájmu je možné se domluvit s hospodářem J. Obdržálkem (607 834 132) na dopolední termíny ve všední dny. V líhni dochází ke kácení stromů, je potřeba uklidit větve atd. Vlastní motorová pila vítána. 

Prodej členských známek a povolenek

V pátek 14.2. 2020 od 9:00 do 11:00 a od 16:00 do 18:00 proběhne první prodej členských známek a povolenek. Další a poslední prodej známek a povolenek bude v pátek 28.2.2020 od 9:00 do 11:00 a od 16:00 do 18:00. Následný prodej známek a povolenek bude možný pouze u Jana Obdržálka v líhni s příplatkem 200,- Kč.

Program členské schůze ČRS, z.s., MO Turnov

Datum a místo konání: 1. února 2020 od 7:30 v Městském divadle Turnov

Prezentace 7:30 - 8:00
Zahájení 8:00
Program jednání členské schůze

  • Schválení programu jednání členské schůze
  • Volba mandátové a návrhové komise
  • Zpráva předsedy ing. J. Dědečka, kontrola usnesení 2019
  • Zpráva hospodáře J. Obdržálek
  • Zpráva ekonoma L. Janda, schválení účetní závěrky 2019, návrh rozpočtu 2020
  • Zpráva předsedy dozorčí komise T. Hudec
  • Info jednatele, termíny prodeje povolenek, závodů, Bližší podmínky na rok 2020, přestupky a napomenutí
  • Diskuse
  • Návrh usnesení členské schůze
  • Závěr

Zákaz na rybičku

Z důvodu nasezení dvouletých candátů se na revíru Roudný zakazuje lov ryb na živou či mrtvou rybičku menší 15 cm a jakoukoliv její část!!! Na své pravidelné výborové schůzi o tom rozhodl výbor ČRS, z.s. MO Turnov. Děkujeme za pochopení. 

Brigáda

Jedna z posledních možností splnit si svoji brigádnickou povinnost v letošním roce bude v líhni Vazovec. Informace u hospodáře spolku J. Obdržálka na tel. 607 834 132.

Povolenky

Ještě jedno důležité datum pro všechny členy spolku. 15.ledna 2020 je poslední termín k navrácení vyplněné povolenky!!! Povolenky prosím neposílejte doporučeně, ale vracejte do schránek MO Kinského 383 nebo ve Vazovcích. Děkuji M. Malý.

Členská schůze

Členská schůze ČRS, z.s. MO Turnov se uskuteční v sobotu 1.2.2020 v Městském divadle Turnov. Prezentace od 7:30hod. Začátek schůze je naplánován na 8:00. Těšíme se na Vaší účast.