Aktuality

Brigáda - Roudný

V sobotu 29.2.2020 od 8hod proběhne úklid popadaných stromů a prořez dřevin na rybníce Roudném. Hlaste se na tel.: 773 607 770 Pavel Janda ml.. Vlastní pila vítána.


Brigáda - Modřišické Rameno a jizera v Přepeřích

V sobotu 29.2.2020 od 8hod proběhne prořez dřevin na Modřišickém rameni a jizeře v Přepeřích nad jezem. Hlaste se na tel.: 607 950 221 Michal Malý. Vlastní pila vítána. Přijďte pomoct ať se nám dobře chytá. Občerstvení zajištěno...

Brigády v líhni Vazovec

Tuto sobotu a každou následující, až do odvolání se konají brigády v líhni ve Vazovci. Samozřejmě vyjma soboty 1.2. kdy je členská schůze. V případě zájmu je možné se domluvit s hospodářem J. Obdržálkem (607 834 132) na dopolední termíny ve všední dny. V líhni dochází ke kácení stromů, je potřeba uklidit větve atd. Vlastní motorová pila vítána. 

Prodej členských známek a povolenek

V pátek 14.2. 2020 od 9:00 do 11:00 a od 16:00 do 18:00 proběhne první prodej členských známek a povolenek. Další a poslední prodej známek a povolenek bude v pátek 28.2.2020 od 9:00 do 11:00 a od 16:00 do 18:00. Následný prodej známek a povolenek bude možný pouze u Jana Obdržálka v líhni s příplatkem 200,- Kč.

Program členské schůze ČRS, z.s., MO Turnov

Datum a místo konání: 1. února 2020 od 7:30 v Městském divadle Turnov

Prezentace 7:30 - 8:00
Zahájení 8:00
Program jednání členské schůze

  • Schválení programu jednání členské schůze
  • Volba mandátové a návrhové komise
  • Zpráva předsedy ing. J. Dědečka, kontrola usnesení 2019
  • Zpráva hospodáře J. Obdržálek
  • Zpráva ekonoma L. Janda, schválení účetní závěrky 2019, návrh rozpočtu 2020
  • Zpráva předsedy dozorčí komise T. Hudec
  • Info jednatele, termíny prodeje povolenek, závodů, Bližší podmínky na rok 2020, přestupky a napomenutí
  • Diskuse
  • Návrh usnesení členské schůze
  • Závěr

Zákaz na rybičku

Z důvodu nasezení dvouletých candátů se na revíru Roudný zakazuje lov ryb na živou či mrtvou rybičku menší 15 cm a jakoukoliv její část!!! Na své pravidelné výborové schůzi o tom rozhodl výbor ČRS, z.s. MO Turnov. Děkujeme za pochopení. 

Brigáda

Jedna z posledních možností splnit si svoji brigádnickou povinnost v letošním roce bude v líhni Vazovec. Informace u hospodáře spolku J. Obdržálka na tel. 607 834 132.

Povolenky

Ještě jedno důležité datum pro všechny členy spolku. 15.ledna 2020 je poslední termín k navrácení vyplněné povolenky!!! Povolenky prosím neposílejte doporučeně, ale vracejte do schránek MO Kinského 383 nebo ve Vazovcích. Děkuji M. Malý.

Členská schůze

Členská schůze ČRS, z.s. MO Turnov se uskuteční v sobotu 1.2.2020 v Městském divadle Turnov. Prezentace od 7:30hod. Začátek schůze je naplánován na 8:00. Těšíme se na Vaší účast.